Det virkelige selv

Inden for psykologien arbejder man med begrebet ’det virkelige selv’. Det kendetegnes ved ni evner. Er man i stand til at udvikle dem gennem livet, er det ensbetydende med en sund psykologisk funktion – men husk på, at de skal ses som et ideal. Læs dem i kort form her.

Psykologen og forfatteren Tor Wennerberg har sammenholdt forskerne Eriksons (1985), Blatts (2008) og

Mastersons (1988) perspektiver på det virkelige selv og kommet frem til, at det virkelige selv – set gennem

hele livsforløbet – udvikles i og gennem evnerne til:

1) grundlæggende tillid, både til andre og til sig selv

2) autonomi og separation i forhold til andre

3) evne til initiativ og selvaktivering som en indefra kommende kraft

4) virksomhed, som indbefatter kreativitet, evne til vedholdende anstrengelse og målrettethed

5) samarbejdsevne, evne til konstruktivt at samvirke med andre med henblik på fælles mål

6) identitet, at have en klar oplevelse af, hvem man er, med specifikke værdier og idealer

7) intimitet, at kunne indgå i kærlighedsfulde relationer, der er præget af gensidighed og åbenhed

8) produktivitet, vilje og evne til at engagere sig i og bidrage til mål og principper, der rækker ud over

ens egeninteresse

9) integritet, som indeholder oplevelsen af, at ens liv har haft værdi og mening, samt en følelse af

ansvar for det kollektive velbefindende.

Fra bogen Selv og sammen af Tor Wennerberg

 

Jeg tror på, at alle kan komme igennem selv livets hårdeste slag - hvis man har nogle at dele oplevelserne, tankerne og kriserne med
Har du brug for hjælp til at overkomme livets udfordringer?
Jeg vil gerne hjælpe dig igennem!
Kontakt mig i dag.