Maria Holkenfeldt Behrendt

Om mig

Jeg er uddannet i oplevelsesorienteret og eksistentiel psykoterapi fra det tidligere Psykoterapeutisk Institut (en 4-årig uddannelse). Inden min uddannelse til psykoterapeut er jeg uddannet cand. mag. i retorik fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet dels som journalist (ved dagblade og magasiner) og forfatter (af fagbøger – se også ’Presse og bøger’), dels som kommunikationsrådgiver i flere danske virksomheder – store som små, herunder TDC, Danmarks Evalueringsinstitut, Psykoterapeutisk Institut og SEOP. Jeg har gennem hele min karriere beskæftiget mig med psykologi, eksistens, relationer, krop samt fysisk og psykisk sundhed. Ligesom jeg hele mit liv har været optaget af at lytte til, spørge ind til og tale med alle mennesker.

Jeg har gennem hele min karriere beskæftiget mig med psykologi, eksistens, relationer, krop samt fysisk og psykisk sundhed. Ligesom jeg hele mit liv har været optaget af at lytte til, spørge ind til og tale med alle mennesker.
Livserfaring
Jeg fik konstateret diabetes, da jeg var 1½ år.
  • Det er en sygdom, der har præget mit liv på godt og ondt siden.

  • Da jeg var 22, begyndte jeg at miste mit syn og er i dag stærkt svagtseende med vished om at miste synet totalt på sigt.

  • Det har tvunget mig til at komme igennem flere kriser – lige fra arbejdslivsbetingede udfordringer over privatlivsproblemer til mødet med dødsangsten igen og igen, og det konfronterende spørgsmål: Hvad er meningen med det hele?
Jeg har på nuværende tidspunkt mistet det meste af mit syn.
  • Det har blandt andet gjort mig til en stærk og meget opmærksom lytter, yderst nærværende, og begavet mig med en særlig sans for nærhed, en koncentreret opmærksomhed i forhold til andre mennesker.

  • Jeg fornemmer i højere grad, hvad der bliver sagt – også mellem linjerne, men i lige så høj grad alt det, der ikke bliver sagt med sans for den personlige klangbund.
Jeg har oplevet, hvad forældres skilsmisse gør ved alle i familien.
  • Desuden har jeg oplevet, hvad en for tidlig fødsel betyder for mor-barn-dynamik, hvordan misbrug breder sig fra primærfamilien til sekundærfamilien, som derved bliver medafhængige, hvordan skyldfølelse over ikke at være ’god nok’ kan virke psykisk invaliderende, og meget mere af det, som livet byder mange af os.
Jeg har, hver gang livet har spændt ben for mig, selv erfaret, hvor helende og livgivende det er at have livskloge og lyttende mennesker omkring mig til at tale alle kriserne igennem med.
Og det vil jeg gerne give til dem, der ikke umiddelbart selv har nogen omkring sig, der kan forstå og lytte på en livgivende måde.
  • Jeg er desuden mentor på Institut for blinde og svagtseende og har været rådgiver på Diabeteslinjen.

  • Jeg er gift og har en voksen datter.

  • Jeg modtager supervision for at sikre, at du får den bedste behandling og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF).

  • Derudover efteruddanner jeg mig løbende inden for en række terapeutiske områder – blandt andet gestaltterapi, emotionsfokuseret terapi, kropsterapi og mindfulness.
Jeg tror på, at alle kan komme igennem selv livets hårdeste slag – hvis man har nogle at dele oplevelserne, tankerne og kriserne med.
Share on Facebook Share
Share on Pinterest Pin it
Share on TwitterTweet
Har du brug for hjælp til at overkomme livets udfordringer?
Jeg vil gerne hjælpe dig igennem!
Kontakt mig i dag.