OM MIG

mhb

Maria Holkenfeldt Behrendt (f .1972)

Jeg er på sidste del af min uddannelse i psykoterapi ved Psykoterapeutisk Institut.

Inden min uddannelse som psykoterapeut har jeg taget en uddannelse som cand. mag. i retorik og arbejdet, dels som journalist (ved dagblade og magasiner) og forfatter (af fagbøger – se også ’udgivelser’), dels som kommunikationskonsulent i flere danske virksomheder. Jeg har gennem hele min karriere beskæftiget mig med psykologi, eksistens, relationer, krop samt fysisk og psykisk sundhed.

Jeg udfører løbende en række kommunikations- og uddannelsesorienterede opgaver – herunder eksamensopgaver, evalueringsskemaer, eksamensbestemmelser, oplæg til gruppearbejde – for Psykoterapeutisk Institut. Det giver mig en dybere indsigt i, hvad terapi er, og hvad der medvirker til at gøre en terapeut kompetent.

Jeg har hele mit liv været optaget af at lytte til, spørge ind til og tale med alle mennesker.

Livserfaring

Jeg har på nuværende tidspunkt mistet det meste af mit syn. Det har blandt andet gjort mig til en stærk og meget opmærksom lytter, yderst nærværende, og begavet mig med en særlig sans for nærhed, en koncentreret opmærksomhed i forhold til andre mennesker. Jeg fornemmer i højere grad, hvad der bliver sagt – også mellem linjerne, men i lige så høj grad alt det, der ikke bliver sagt med sans for den personlige klangbund.

Jeg fik konstateret diabetes, da jeg var 1½ år – en sygdom, der har præget mit liv på godt og ondt siden. Da jeg var 22, begyndte jeg at miste mit syn og er i dag stærkt svagtseende med vished om at miste synet totalt på sigt. Det har tvunget mig til at komme igennem flere kriser – lige fra arbejdslivsbetingede udfordringer over privatlivsproblemer til mødet med dødsangsten igen og igen, og det konfronterende spørgsmål: Hvad er meningen med det hele?

Desuden har jeg oplevet, hvad forældres skilsmisse gør ved alle i familien, hvad en for tidlig fødsel betyder for mor-barn-dynamik, hvordan misbrug breder sig fra primærfamilien til sekundærfamilien, som derved bliver medafhængige, hvordan skyldfølelse over ikke at være ’god nok’ kan virke psykisk invaliderende, og meget mere af det, som livet byder mange af os.

Jeg har, hver gang livet har spændt ben for mig selv, erfaret, hvor helende og livgivende det er at have livskloge og lyttende mennesker omkring mig til at tale alle kriserne igennem med. Og det vil jeg gerne give til dem, der ikke umiddelbart selv har nogen omkring sig, der kan forstå og lytte på en livgivende måde.

Jeg er desuden mentor på Institut for blinde og svagtseende samt rådgiver på diabeteslinjen.

Jeg er gift og har en datter.

Jeg modtager løbende supervision for at sikre, at du får den bedste behandling og er medlem af psykoterapeutforeningen (MPF).

Jeg tror på, at alle kan komme igennem selv livets hårdeste slag - hvis man har nogle at dele oplevelserne, tankerne og kriserne med
Har du brug for hjælp til at overkomme livets udfordringer?
Jeg vil gerne hjælpe dig igennem!
Kontakt mig i dag.