UGENS CITAT
Emotional responses are as valuable as intellectual responses, jenny holzer

ER DU ENIG I, AT FØLELSESMÆSSIGE REAKTIONER ER LIGE SÅ VÆRDIFULDE SOM INTELLEKTUELLE?

Umiddelbart vil du måske svare ja. Eller nej? Men tænk lige over det og mærk efter en ekstra gang!

Mange af mine klienter kommer, fordi de af den ene eller anden grund ikke har fået valideret en følelsesmæssig reaktion. Over tid har det fået dem til at føle sig forkerte og ensomme, nogle har udviklet angst, andre depressioner og andre igen misbrug, spiseforstyrrelser og selv-afstraffelse.

De har indirekte lært at reagere med en sekundær følelse på det, de oprindeligt følte. Fx har en del af mine mandlige klienter lært hjemmefra, at ’mænd græder ikke’ eller ’Du burde skamme dig at pibe over sådan noget – mand dig op’. Derfor har de undertrykt en følelse af sorg og udviklet enten (groft sagt) en anden reaktion – ofte vrede eller skam – for at dække over sorgen. MEN den sekundære følelse giver dem ikke det, de har brug for. Nemlig omsorg og trøst.

En del af mine kvindelige klienter kommer og har undertrykt en følelse af vrede og erstattet den med ked-af-det-hed. Det kan være, fordi de har lært, at det ikke er feminint at blive så vred, eller fordi der ikke har været plads til vreden i deres opvækst. Heller ikke de får det, de reelt har brug for – muligheden for at sætte grænser, sige nej og fra, fordi tårerne måske opfordrer deres relationer til at trøste dem eller vækker noget forkert i deres omgivelser.

Genkender du lidt af det – altså, at vise en anden følelse, end den du primært føler? Det gør de fleste. Og det kan også være hensigtsmæssigt ikke at skælde og smælde på sin chef, hvis man føler, hun er en idiot eller at flippe helt ud på sin 4-årige, når han for tredje gang smider maden på gulvet.

Men når det bliver et mønster at erstatte en primær følelse med en sekundær i alle livets forhold, og som medfører, at vi udvikler fx depressionslignende eller angstfyldte tilstande, er det ikke den rigtige strategi.

Strategierne kan heldigvis ændres, men det kræver tid og arbejde – og det kan føles så svært og farligt, at nogle hopper fra og falder tilbage i det gamle mønster. Heldigvis oplever jeg mange klienter, der tager de nødvendige skridt og kommer igennem til en mere frugtbar og givende tilstand både i forholdet til dem selv (interpersonelt) og andre (intrapersonelt).

Psykoterapeut, MPF
Maria Holkenfeldt Behrendt
Studiestræde 7A · Baghuset
1455 København K.
51 90 18 48
mhb@inwriting.dk

Jeg tror på, at alle kan komme igennem selv livets hårdeste slag - hvis man har nogle at dele oplevelserne, tankerne og kriserne med
Har du brug for hjælp til at overkomme livets udfordringer?
Jeg vil gerne hjælpe dig igennem!
Kontakt mig i dag.