Vi skal finde din ko
Vi skal finde din ko

Af psykoterapeut Maria Holkenfeldt Behrendt

Flere og flere lider af angst og depression. Og i min praksis kommer der også mange klienter med netop de temaer. Ofte er det, der hjælper dem, at vi sammen sanser, mærker, fokuserer på og taler om det, der er svært for herefter at finde deres ’ko’. Men hvad vil det egentlig sige?

Både i USA og det meste af Europa stiger antallet af mennesker, der bliver ramt af angst og depression. Årsagerne er mange og kan for nogens vedkommende skyldes biologiske faktorer. Men for mange kan det blive udløst af andre ting, fx ikke at have kontrol over sit arbejde eller at være i relationer, der dræner og udmatter én. Der er ingen tvivl om, at Coronaen allerede spiller og fremadrettet vil komme til at spille en rolle i vores velbefindende, og at den vil gøre det i form af et langt psykisk efterspil.

Noget af det mest udløsende og tidstypiske i disse år er følelsen af at være ensom og ikke at høre til i et meningsfyldt fællesskab. Og bag det ligger selvfølgelig en historie om tidligere oplevelser, tilknytningsmønstrer og (mangel på) selvværd.

Du er vigtig
Mine klienter kommer ofte og fortæller, at de har en følelse af at være ligegyldige, at være usynlige eller ikke sig selv. Nogle af dem føler, at de ligeså godt kunne forsvinde, for de føler ikke, at de udretter noget  afgørende for nogen. Ja, hele deres eksistens føles faktisk meningsløs. Andre oplever, at de kun har en minimal berretigelse i deres relationer og kun, hvis de vender vrangen ud på sig selv. Også de rammes af følelsen af meningsløshed og dyb ensomhed.

Vi ved fra mange undersøgelser, at det er så psykologisk vigtigt for os at føle, at vi hører til, at føle at vores liv har mening og et formål. Vi har brug for at mærke, at vi bliver set og værdsat, og at der er noget eller nogen her og nu eller ude i fremtiden, det er værd at være i verden for. Kort sagt: At vi er vigtige for nogen, og at nogen er vigtige for os.

De fandt en ko
Den amerikanske læge Dr. Derek Summerfield tog for mange år siden til Cambodia for at udbrede viden om antidepressiv medicins virkning. Da de cambodianske læger hørte om det, sagde de, at de allerede havde et middel og ikke behøvede medicinen. Han tænkte, at det nok var et naturpræparat. Men de fortalte ham en historie:

Der var en landarbejder, som arbejdede i den lokale rismark. En dag trådte han på en landmine og fik sprængt sit ene ben af. Han fik i stedet et kunstigt ben og kom efter et stykke tid tilbage for at arbejde i rismarken. Men det er åbenbart forbundet med meget smerte at stå i vand med netop et kunstigt ben, og derfor måtte han opgive sit arbejde.  Han lå i stedet hjemme i sin seng, græd hele tiden og udviklede mange tegn på depression. Det var her, de satte ind med deres antidepresiva. Lægerne og de folk, der boede i hans landsby, tog hen til ham. De satte sig ved hans seng, lyttede til hans tristhed og fortalte ham, at de godt kunne forstå, at han var ked af det og følte det hele var håbløst. Noget, han slet ikke selv havde tilladt sig at dele med nogen eller mærke. Og så fik en af lægerne en idé: Hvad om vi alle købte en ko til ham, så han kunne blive mælkebonde i stedet? Efter et par uger holdt landarbejderen op med at græde, og efter nogle måneder var hans depression næsten væk. Det var deres anti-depresiva.

Jeg forstår din følelse
Når vi er angste, og når vi er deprimerede, er det så vigtigt, at vi ikke kommer til at føle os forkerte, svage eller   skøre. Men at både vi og dem omkring os forstår, at vi er mennesker med nogle umødte følelsesmæssige behov. Og at det sidste, der er brug for, er nogen, der siger: Tag dig dog sammen, nu skal du ikke græde mere over det, hvad er der galt med dig? Du er den eneste, der kan gøre noget ved din situation!

Pointen i den metaforiske historie om koen er, at det, der hjælper på angst og depression, er at have et støttende og lyttende fællesskab omkring sig, der både forstår, hvor svært det er, og som vil hjælpe med at udtænke forslag til andre muligheder i form af fx en ko.  

Skam spiller en rolle
Vi ved også fra talrige undersøgelser, at angst og depression er tæt forbundne med skam. Som regel er angsten og depressionen udløst af en eller flere skamfulde oplevelser, som man har gået alene med, fx overgreb, misbrug, mobning eller en syg pårørende. Skammen kan være affødt af mange ting, og den kan være så ødelæggende, at den giver fysiske mén og bliver livsforkortende. En undersøgelse har fx vist, at homoseksuelle mænd, der levede i skjul med deres seksuelle identitet, levede to år kortere end de mænd, som var åbne omkring deres seksuelle orientering.

Desværre er der ikke samme fælleskabsfølelse herhjemme, som der var i den Cambodianske landsby, og slet ikke, når man bor i en storby. Og dog – for det kan føles, som om det ikke eksisterer der såvel som i en landsby, men det gør det faktisk. Man skal dog selv gøre noget aktivt og opsøgende for at finde fællesskaberne, turde være åben og sige højt, hvordan man føler og har det. Og det kan være svært, hvis man allerede er blevet ramt af angst og depression. Her kan det i første omgang hjælpe på både skam, angst og depression at tale med en psykoterapeut, så man kan ’øve’ sig i andre måder at gå til sit liv og verden på i trygge rammer.

Jeg holder så meget af det smukke fællesskab, jeg og mine klienter deler og oplever, når vi forsigtig åbner for deres tanker, frygt, skam, følelser i det hele taget og livshistorier, så vi sammen kan finde deres ko.

Vidste du at …
… at komme ud i naturen dagligt reducerer risikoen for depression og angst signifikant?

… ensomhed er lige så fysisk farligt som at ryge 15 cigaretter om dagen?

Læs mere om forskning i angst og depression:
Historien om landsbyboeren stammer fra den britiske forfatter Johan Hari. Hans bog ’Lost connections’ rummer mange spændende synspunkter og fakta om angst og depression baseret på interviews med de fremmeste forskere inden for netop de områder.

Jeg tror på, at alle kan komme igennem selv livets hårdeste slag - hvis man har nogle at dele oplevelserne, tankerne og kriserne med
Har du brug for hjælp til at overkomme livets udfordringer?
Jeg vil gerne hjælpe dig igennem!
Kontakt mig i dag.